Västerbo Social Omsorg

Vasterbo-Social-header

Västerbo social omsorg är en verksamhet som riktar sig till ungdomar som av olika anledningar behöver stöd och omsorg. Vi har en gedigen erfarenhet att arbeta med ungdomar med psykosocial problematik. Vår verksamhet bygger på en värdegrund som utgår från alla ungdomars lika värde och möjligheter att utvecklas och integreras i samhället.

Fjaril-4

Västerbo erbjuder ett brett utbud av tjänster och behandling. Vi är flera psykologer, socionomer samt behandlingsassistenter som arbetar med att ge utsatta ungdomar med olika former av problematik en möjlighet att förändra destruktiva livsmönster.

Vi vill skapa förutsättningar för dessa ungdomar att hitta en plats i samhället där de trivs, känner sig trygga och har en meningsfull sysselsättning.

 

VÄSTERBO SOCIAL OMSORG AB  AGNESGATAN 7 & 11   211 33  MALMÖ

ORG.NR. 556844-8491  TEL. 040-231 235   MOBIL 0733-687 687 EMAIL: INFO@VASTER-BO.SE