Västerbo HVB

Allrum-web

Västerbo HVB (hem för vård och boende) är ett ungdomsboende på Gamla Väster i Malmö.

Västerbo tar emot ungdomar pojkar och flickor mellan 16- 20 år med psykosocial problematik, relationssvårigheter, psykiatrisk ohälsa, bristande självkänsla, emotionell obalans, etc.

Vår behandling är individanpassad och innehåller kognitiv psykoterapi, familjearbete, massageterapi, yoga/ mindfullness, motivationssamtal samt vardagspedagogik med ADL samt social färdighetsträning.

Sysselsättning är antingen skola/utbildning eller praktik/arbete, det finns möjlighet att ta körkort.

Vårt mål är att de unga under behandlingstiden ska utvecklas till en självständig, trygg och ansvarstagande individ.

Fjaril-3

Varmt välkomna att kontakta Västerbo HVB för ett besök.

 

HVB-footer-2

VÄSTERBO SOCIAL OMSORG AB  AGNESGATAN 7 & 11   211 33  MALMÖ

ORG.NR. 556844-8491  TEL. 040-231 235   MOBIL 0733-687 687 EMAIL: INFO@VASTER-BO.SE