Västerbo Öppenvård

Still-HVB

I vår vackra granne, Slottsparken, står förgätmigej såsom blå skyar

Västerbo öppenvård erbjuder öppenvårdsinsatser för ungdomar med psykosocial problematik, relationsstörningar samt neuropsykiatriska funktionshinder mellan 16-24 år. Vårt utbud består av daglig verksamhet samt individuella insatser som utgår från socialtjänstens uppdrag. Vi skräddarsyr en behandlingsplan utefter de ungas behov.

I öppenvården erbjuds kvalificerad kontaktperson som är en professionell vuxenkontakt som stöd i vardagen för den unga och som i nära samarbete med skola, arbetsförmedling, föräldrar/nätverk, uppdragsgivare kan jobba med specifika insatser kopplat till de ungas livssituation.

Fjaril-4

I Västerbo Social Omsorg finns tre kognitivt inriktade psykologer som har lång erfarenhet av ungdomsvård. Dessa erbjuder individuella psykologsamtal samt familjebehandling.

Familje- och nätverksarbete erbjuds utifrån uppdrag och de ungas behov.

VÄSTERBO SOCIAL OMSORG AB  AGNESGATAN 7 & 11   211 33  MALMÖ

ORG.NR. 556844-8491  TEL. 040-231 235   MOBIL 0733-687 687 EMAIL: INFO@VASTER-BO.SE