Västerbo Träningslägenheter

Still-opencare

I Västerbos träningslägenheter skall ungdomar få möjlighet att med stöd från vuxna lära sig att fungera i eget boende.

Träningslägenheterna är i Malmö och är till för ungdomar mellan 16-24 år som klarar ett eget boende med visst vuxenstöd. De unga får en kontaktperson som fungerar som stöd i boendet.

Fjaril-3

 

Stödet i boendet är dygnet runt vård och innefattar främst ekonomi, skötsel, sysselsättning samt känslomässigt stöd i vardagen. Ytterligare stöd och behandlande åtgärder kan erbjudas efter den unges individuella behov samt uppdrag.

Traningslagenhet-footer-2

VÄSTERBO SOCIAL OMSORG AB  AGNESGATAN 7 & 11   211 33  MALMÖ

ORG.NR. 556844-8491  TEL. 040-231 235   MOBIL 0733-687 687 EMAIL: INFO@VASTER-BO.SE