Att arbeta som behandlingsassistent med Ungdomar

Arbetet som behandlingsassistent vid Västerbo Social Omsorg erbjuder en unik
möjlighet att dyka djupt in i de komplexa utmaningar och möjligheter som ungdomar
med psykosocial problematik står inför. ”För mig har det alltid varit en passion att jobba
med ungdomar och faktiskt se dem genomgå en transformation,” säger den
behandlingsassistent vi intervjuade. Detta yrke erbjuder möjligheten att vara med
ungdomar genom svåra, men viktiga, faser i deras liv. ”Många har haft en ojämn väg fram
till oss; vissa har missbrukat, andra har haft problem i skolan. Det känns oerhört givande
att kunna vara där och stötta dem under den sista etappen mot en mer stabil framtid.”

Minnesvärda Ögonblick som Definierar Yrket

Varje dag i detta yrke kan vara en emotionell berg- och dalbana, men de ögonblick då
man verkligen kan se en positiv förändring är obetalbara. ”Jag har varit här i ett år, och
under denna tid har jag upplevt många ’YES’-ögonblick. Men ett som verkligen stack ut
var med en ungdom jag arbetat med över en längre tid,” delar behandlingsassistenten.
”Vi hade börjat planera för ungdomens utskrivning, och plötsligt drog ungdomen sig
undan. Det krävdes mycket arbete, samtal och tålamod att navigera genom den
perioden. När vi äntligen lyckades, och jag såg ungdomen lycklig och redo att ta nästa
steg i livet, kände jag en otrolig tillfredsställelse.”
En Dag i Livet av en Behandlingsassistent på Västerbo
En behandlingsassistents arbetsdag kan vara högst oregelbunden, men det är just denna
variation som gör yrket så unikt. ”Här på Västerbo är ingen dag som den andra, vilket är
en av de saker som gör detta jobb så spännande,” förklarar Cherinda Swedin.
”Förmiddagarna är ofta vigda för administrativt arbete; vi dokumenterar, skriver
rapporter till socialtjänsten, och planerar för kommande aktiviteter. Men huvudfokus
ligger alltid på ungdomarna. Vi spenderar eftermiddagarna med att träffa dem, oavsett
om det handlar om korta uppföljningar eller längre sessioner baserade på deras
individuella behov.”

Utmaningar och Belöningar i Det Dagliga Arbetet

Som i alla yrken inom socialt arbete finns det både utmaningar och belöningar. ”En av de
största utmaningarna är när en ungdom plötsligt tar avstånd. Det kan vara frustrerande
och emotionellt utmattande att försöka hitta rätt angreppssätt för att hjälpa dem,”
medger Cherinda Swedin ”Men belöningarna överväger de svåra stunderna. Att skapa en
djup relation med en ungdom och se dem öppna upp, börja lita på dig och till slut
faktiskt ta steg framåt i sitt liv—det är verkligen obeskrivligt belönande.”

Varför Västerbo?

Vad som gör Västerbo unikt, bortom deras engagemang för ungdomarnas
välbefinnande, är deras teamkultur. ” En atmosfär av samarbete och en genuin vilja att
hjälpa varandra. Här handlar det inte bara om att klocka in och klocka ut; vi är alla
engagerade i att göra en verklig förändring i dessa ungdomars liv,” berättar Cherinda
Swedin. ”Om en ungdom inte svarar på en viss behandlingsmetod, vet vi att vi kan lita på
våra kollegor för att hitta alternativa sätt att engagera dem. Och det är denna typ av
samarbete och ömsesidigt stöd som gör Västerbo till en så speciell arbetsplats.”
Om du är nyexaminerad inom socialpedagogik, beteendevetenskap, socionomi eller
specialpedagogik, och söker en arbetsplats där du kan göra en meningsfull skillnad, då
är en karriär på Västerbo Social Omsorg troligen den rätta vägen för dig.

Förändra Framtiden:

En Inblick i Livet som
Behandlingsassistent på Västerbo Social Omsorg

Lyssna, framtida specialpedagoger, socionomer, och beteendevetare: Om du brinner för
att göra en verklig skillnad i ungas liv och letar efter en dynamisk och givande karriär,
kan rollen som behandlingsassistent vara precis det du söker. Isabella Cederberg, som är
en av våra flera behandlingsassistenter på Västerbo Social Omsorg i Malmö, delar med
sig av sin dag till dag-upplevelse, de utmaningar hon möter och de belöningar som
kommer med jobbet. Läs vidare för en inspirerande överblick av yrket och för att
upptäcka hur du kan hjälpa ungdomar att navigera mot en ljusare framtid.

Vad inspirerade dig att arbeta som behandlingsassistent?

”Jag har alltid varit lite lockad av arbetet med ungdomar, det känns som en spännande
målgrupp. Det finns mycket utvecklingspotential,” säger Isabella. Hon belyser här något
kritiskt i ungdomsvården. Det handlar inte bara om att lösa problem i stunden; det
handlar om att forma en positiv framtid. I sin roll som behandlingsassistent, använder
Isabella olika färdigheter och tekniker för att göra just detta. Hon fungerar som en
förebild, en källa till stabilitet och vägledning i en period av ungdomarnas liv som ofta
präglas av förändring och osäkerhet.

Ett minnesvärt ögonblick som ger en YES-känsla

”När man har haft ett samtal med en ungdom… och känner att man verkligen nått fram
och påverkat.. det är så otroligt belönande,” delar Isabella. Detta understryker den djupa
känslomässiga tillfredsställelsen som kommer från att göra ett märkbart positivt intryck
i en ung persons liv. Det är i dessa ögonblick som man verkligen förstår värdet och
potentialen i yrket som behandlingsassistent. Du får inte bara chansen att förändra en
individ, du får också en inblick i hur denna förändring kan påverka samhället i stort.

En typisk arbetsdag på stödlägenheten

”Ja, varje dag är unik. Man kommer till kontoret, man går igenom dagen och ringer något
samtal. Sen sticker man iväg och träffar ungdomarna,” beskriver Isabella. Det dynamiska
arbetsflödet gör det till ett yrke som aldrig blir monotont. Varje dag kommer med nya
utmaningar, men också nya möjligheter att göra en meningsfull skillnad. Att arbeta tätt
ihop med andra professionella, som socialtjänsten, innebär också att du blir en del av ett
större ekosystem som strävar efter att förbättra livskvaliteten för de ungdomar som är i
systemet.

Utmaningar och belöningar i yrket

Isabella menar att ”utmaningen är att hjälpa någon som inte vill ha hjälp eller vill ha stöd,
det grundar sig oftast i misstro till vuxna… Belöningen är när de tar emot hjälp och litar
på en, det är super belönande.” Denna komplexitet i relationen mellan
behandlingsassistent och ungdom gör yrket intellektuellt och emotionellt utmanande,
men också oerhört tillfredsställande.

Varför Västerbo är det rätta valet

”Det finns så många bra saker med Västerbo, jag älskar helhetssynen. Man jobbar med
salutogena synsättet,” uttrycker Isabella. Västerbo Social Omsorg utmärker sig genom
sin innovativa och helhetssyn på ungdomsvård, vilket gör det till en arbetsplats där både
medarbetarna och ungdomarna trivs och utvecklas. Det erbjuder en stödjande
arbetsmiljö där alla har friheten att verkligen fokusera på ungdomarna, och därmed
skapa genuina och starka relationer som blir grunden för framgångsrik rehabilitering
och utveckling.

Avslutningsvis

För de som söker en karriär som inte bara är en inkomstkälla, men också en möjlighet
att göra en djupgående, långsiktig förändring i samhället, erbjuder rollen som
behandlingsassistent en oslagbar kombination av utmaning och belöning. Västerbo
Social Omsorg står som en strålande exempel på en organisation där du inte bara kan
göra en skillnad, men också växa som professionell.

Fler blogginlägg

Resan mot ett nytt liv: En ungdom berättar om sin resa till Västerbo

Ankomsten till Sverige och de första utmaningarna När jag kom till Sverige 2015, var allting nytt och främmande. Jag kämpade med attförstå och anpassa mig till det svenska språket och kulturen. Allting kändes osäkert;jag visste inte vad som var rätt [...] Läs mer ›

Att förstå livet som behandlingsassistent

Varför Ebba Kronstam valde att bli behandlingsassistent För Ebba Kronstam var det en självklarhet att hon ville arbeta med människor. Under hennes utbildning till behandlingspedagog var det en praktikperiod vid Västerbo stödlägenheter som gav henne klarheten att hon hade hittat [...] Läs mer ›

Förändra Framtiden

Lyssna, framtida specialpedagoger, socionomer, och beteendevetare: Om du brinner föratt göra en verklig skillnad i ungas liv och letar efter en dynamisk och givande karriär,kan rollen som behandlingsassistent vara precis det du söker. Isabella Cederberg, som ären av våra flera [...] Läs mer ›

Att arbeta som behandlingsassistent med Ungdomar

Arbetet som behandlingsassistent vid Västerbo Social Omsorg erbjuder en unikmöjlighet att dyka djupt in i de komplexa utmaningar och möjligheter som ungdomarmed psykosocial problematik står inför. ”För mig har det alltid varit en passion att jobbamed ungdomar och faktiskt se [...] Läs mer ›