Förändra Framtiden

Lyssna, framtida specialpedagoger, socionomer, och beteendevetare: Om du brinner för
att göra en verklig skillnad i ungas liv och letar efter en dynamisk och givande karriär,
kan rollen som behandlingsassistent vara precis det du söker. Isabella Cederberg, som är
en av våra flera behandlingsassistenter på Västerbo Social Omsorg i Malmö, delar med
sig av sin dag till dag-upplevelse, de utmaningar hon möter och de belöningar som
kommer med jobbet. Läs vidare för en inspirerande överblick av yrket och för att
upptäcka hur du kan hjälpa ungdomar att navigera mot en ljusare framtid.

Vad inspirerade dig att arbeta som behandlingsassistent?

”Jag har alltid varit lite lockad av arbetet med ungdomar, det känns som en spännande
målgrupp. Det finns mycket utvecklingspotential,” säger Isabella. Hon belyser här något
kritiskt i ungdomsvården. Det handlar inte bara om att lösa problem i stunden; det
handlar om att forma en positiv framtid. I sin roll som behandlingsassistent, använder
Isabella olika färdigheter och tekniker för att göra just detta. Hon fungerar som en
förebild, en källa till stabilitet och vägledning i en period av ungdomarnas liv som ofta
präglas av förändring och osäkerhet.

Ett minnesvärt ögonblick som ger en YES-känsla

”När man har haft ett samtal med en ungdom… och känner att man verkligen nått fram
och påverkat.. det är så otroligt belönande,” delar Isabella. Detta understryker den djupa
känslomässiga tillfredsställelsen som kommer från att göra ett märkbart positivt intryck
i en ung persons liv. Det är i dessa ögonblick som man verkligen förstår värdet och
potentialen i yrket som behandlingsassistent. Du får inte bara chansen att förändra en
individ, du får också en inblick i hur denna förändring kan påverka samhället i stort.

En typisk arbetsdag på stödlägenheten

”Ja, varje dag är unik. Man kommer till kontoret, man går igenom dagen och ringer något
samtal. Sen sticker man iväg och träffar ungdomarna,” beskriver Isabella. Det dynamiska
arbetsflödet gör det till ett yrke som aldrig blir monotont. Varje dag kommer med nya
utmaningar, men också nya möjligheter att göra en meningsfull skillnad. Att arbeta tätt
ihop med andra professionella, som socialtjänsten, innebär också att du blir en del av ett
större ekosystem som strävar efter att förbättra livskvaliteten för de ungdomar som är i
systemet.

Utmaningar och belöningar i yrket

Isabella menar att ”utmaningen är att hjälpa någon som inte vill ha hjälp eller vill ha stöd,
det grundar sig oftast i misstro till vuxna… Belöningen är när de tar emot hjälp och litar
på en, det är super belönande.” Denna komplexitet i relationen mellan
behandlingsassistent och ungdom gör yrket intellektuellt och emotionellt utmanande,
men också oerhört tillfredsställande.

Varför Västerbo är det rätta valet

”Det finns så många bra saker med Västerbo, jag älskar helhetssynen. Man jobbar med
salutogena synsättet,” uttrycker Isabella. Västerbo Social Omsorg utmärker sig genom
sin innovativa och helhetssyn på ungdomsvård, vilket gör det till en arbetsplats där både
medarbetarna och ungdomarna trivs och utvecklas. Det erbjuder en stödjande
arbetsmiljö där alla har friheten att verkligen fokusera på ungdomarna, och därmed
skapa genuina och starka relationer som blir grunden för framgångsrik rehabilitering
och utveckling.

Avslutningsvis

För de som söker en karriär som inte bara är en inkomstkälla, men också en möjlighet
att göra en djupgående, långsiktig förändring i samhället, erbjuder rollen som
behandlingsassistent en oslagbar kombination av utmaning och belöning. Västerbo
Social Omsorg står som en strålande exempel på en organisation där du inte bara kan
göra en skillnad, men också växa som professionell.

Fler blogginlägg

Förändra Framtiden

Lyssna, framtida specialpedagoger, socionomer, och beteendevetare: Om du brinner föratt göra en verklig skillnad i ungas liv och letar efter en dynamisk och givande karriär,kan rollen som behandlingsassistent vara precis det du söker. Isabella Cederberg, som ären av våra flera [...] Läs mer ›

Att arbeta som behandlingsassistent med Ungdomar

Arbetet som behandlingsassistent vid Västerbo Social Omsorg erbjuder en unikmöjlighet att dyka djupt in i de komplexa utmaningar och möjligheter som ungdomarmed psykosocial problematik står inför. ”För mig har det alltid varit en passion att jobbamed ungdomar och faktiskt se [...] Läs mer ›