Agnes HVB

Agnes HVB (hem för vård och boende) är ett ungdomsboende på Gamla Väster i Malmö och tar emot ungdomar pojkar och flickor mellan 16- 20 år med psykosocial problematik, relationssvårigheter, psykisk ohälsa, bristande självkänsla och emotionell obalans.

Vår behandling är individanpassad och innehåller kognitiv psykoterapi, familjearbete, massageterapi, motivationssamtal och vardagspedagogik med ADL samt social färdighetsträning. Sysselsättning är antingen skola/utbildning eller praktik/arbete, det finns även möjlighet att ta körkort.

Vårt mål är att den unge under behandlingstiden ska utvecklas till en självständig, trygg och ansvarstagande individ.

Varmt välkomna att kontakta Agnes HVB för ett besök.

Vi som finns på plats

Jag heter Katja Jonsson och är föreståndare på Agnes HVB.

Jag har en mångfacetterad arbetslivserfarenhet, främst utanför Sveriges gränser. Jag har testat allt från att driva pittoreska campingplatser till att leda större arbetsgrupper inom detaljhandeln. På ett eller annat sätt har jag alltid arbetat med människor, vilket också är mitt kall! År 2014 valde jag därför att sadla om och utbilda mig inom socialt arbete på universitetsnivå. Ett val som jag absolut inte ångrar!

Jag är tacksam för de ungdomar som kommer till oss. Varje dag bär med sig nya lärdomar och om vi står kvar i uppförsbacken, sker något magiskt hos och i varje ungdom. Den förändringsprocessen är värd allt!

Utanför arbetstid tränar jag crossfit, utövar yoga och umgås med nära & kära. Sedan älskar jag att dansa!

Katja Jonsson

Föreståndare Agnes HVB/ Arendalagårdens HVB

Ida Larsson

Samordnare Agnes HVB

073-500 07 75

Lukas Friberger

Behandlingsassistent

Irena Milic

Behandlingsassistent

070-422 60 88

Chnar Amin

Behandlingsassistent

073-384 99 41

metoder vi erbjuder

Varje individ får ett individuellt anpassat bemötande. Utifrån behov och problembild får man en flexibelt utformad behandling. Vi har möjlighet att snabbt lägga till eller ändra insatser utifrån rådande situation. Vi arbetar utifrån Livbojen – ett konkret material som bygger på BBIC och salutogenes. Detta gör att ungdomen tydligare kan se och vara delaktig i sin utvecklingsprocess.

Vi arbetar utefter kvalificerade behandlingsmetoder i en arbetsgrupp bestående av psykologer, socionomer, behandlingspedagoger, socialpedagoger, beteendevetare och terapeut. Detta gör att vi har möjlighet att erbjuda flera behandlingsmetoder utifrån ett individuellt anpassat bemötande.

läs mer om hur vi arbetar

våra andra hvb boenden

Jöns HVB

Slottsparken HVB

Arendalagårdens HVB