Visa karta

Slottsparken HVB Agnesgatan 7
211 33 Malmö

Apotek Lejonet Stortorget 8
Malmö

Ica Nära – Gamla Väster Engelbrektsgatan 15
211 33 Malmö

Kronans Apotek Kronans Apotek Stora Nygatan
Malmö

Västerbo Social Omsorg Stora Nygatan 59
211 37 Malmö

Slottsparken HVB

Slottsparken HVB ( hem för vård och boende) är ett ungdomsboende på Gamla Väster i Malmö.

Slottsparken HVB tar emot pojkar och flickor 15 – 19 år med psykosocial problematik, relationssvårigheter, psykisk ohälsa, bristande självkänsla och emotionell obalans. Slottsparken HVB riktar sig också till ungdomar som vistas i olämpliga miljöer, som begått enstaka brott och provat på att ta droger.

Vår behandling är individanpassad och innehåller kognitiv psykoterapi, familjearbete, massageterapi, motivationssamtal och vardagspedagogik med ADL samt social färdighetsträning.

Sysselsättning är antingen skola/utbildning eller praktik/arbete, det finns även möjlighet att ta körkort.

Vårt mål är att den unge, under behandlingstiden, ska utvecklas till en självständig, trygg och ansvarstagande individ.

Varmt välkomna att kontakta Slottsparken HVB för ett besök.
Telefonnummer till Slottsparken HVB: 0720 927 196

Vi som finns på plats

Jag heter Emmy Andersson och är föreståndare på Slottsparken HVB.

Jag har alltid varit intresserad av att arbeta med människor och våra ständigt närvarande förändringsprocesser. Genom dialog, samspel och såklart humor kan vi ta oss igenom det mesta tillsammans. Att se människor utvecklas och växa samt lära sig att vända en negativ erfarenhet till en styrka är det finaste med det här jobbet. Värdegrund är ett viktigt begrepp för mig både gällande ett professionellt förhållningssätt och för den enskilde. Värdegrund för mig genomsyrar allt vi är och gör, både i arbetet och som människor.

Jag utbildade mig till socionom 2005-2009 med inriktning på socialpedagogik.

Sedan examen har jag arbetat mestadels socialtjänsten i 8 år med olika arbetsområden, bl.a missbruk, boende, unga vuxna och skyddsbehövande. Jag har arbetat inom Västerbo Social Omsorg sedan 2020, numera som föreståndare för Slottsparken HVB.

Emmy Andersson

Föreståndare Slottsparken HVB

Peter Dontsov

Samordnare Slottsparken HVB

Sarah Kristoffersson

Behandlingsassistent

Drilon Muqkurtaj

Behandlingsassistent

metoder vi erbjuder

Varje individ får ett individuellt anpassat bemötande. Utifrån behov och problembild får man en flexibelt utformad behandling. Vi har möjlighet att snabbt lägga till eller ändra insatser utifrån rådande situation. Vi arbetar utifrån Livbojen – ett konkret material som bygger på BBIC och salutogenes. Detta gör att ungdomen tydligare kan se och vara delaktig i sin utvecklingsprocess.

Vi arbetar utefter kvalificerade behandlingsmetoder i en arbetsgrupp bestående av psykologer, socionomer, behandlingspedagoger, socialpedagoger, beteendevetare och terapeut. Detta gör att vi har möjlighet att erbjuda flera behandlingsmetoder utifrån ett individuellt anpassat bemötande.

läs mer om hur vi arbetar

våra andra hvb boenden

Agnes HVB

Jöns HVB

Arendalagårdens HVB