Behandlingshem för kvinnor 18-28 år

Startdatum: 1 oktober 2024
Varmt välkommen att kontakta oss för mer information

Välkommen till vackra Villa Hilleröd HVB, centralt beläget i ett lugnt och trivsamt område i Malmö. Hos oss erbjuder vi omfattande behandling av beroende och dess bakomliggande orsaker. Många kvinnor har erfarenhet av utsatthet och trauma, våld och tillitsförlust. På Villa Hilleröd inriktar vi oss på att tillsammans med kvinnan utforma en verksam behandling som inkluderar både inslag av grupprocess, enskilda behandlingssamtal, traumayoga och terapi genom kreativt skapande. 

På Villa Hilleröd arbetar vi med insikt i beroende och även medberoendeproblematik, destruktiva relationer och anknytning. Genom att koppla samman kropp och själ, tankar, känslor och beteende så formar vi en förståelse och helhetssyn där de kvinnor som kommer till oss får möjlighet att förändra sin livssituation och öka förståelsen för sig själva. 

De evidensbaserade metoderna Villa Hilleröd utgår ifrån är: KBT, CRA, MET, MI med inslag av 12-stegsprogrammet. Våra terapeuter och behandlingspersonal är har lång erfarenhet av målgruppen. De kroppsbaserade terapier vi främst använder oss av är traumayoga samt mindfulness.

Våra psykologer är specialiserade på traumaterapier som EMDR samt PE. I vårt experteam ingår även arbetsterapeut samt präst. 

Villa Hilleröd erbjuder även anhörigprogrammet CRAFT genom öppenvården My Next Move.

Kontakta oss

Sedan jag tog min socionomexamen år 2003 har jag arbetat med människor i alla livets skeenden och har en gedigen erfarenhet av att möta unga och vuxna utifrån var de befinner sig. Under flertalet år har jag arbetat utomlands, Nya Zeeland, Nederländerna och Spanien. Jag har ett socialt patos som motiverar mig att driva på i verksamhet där människor kan få växa och hitta sin egen plats i olika sammanhang.

Lena Ottosson

VD/ verksamhetschef Stödlägenheter

076-020 93 28

Annina Hohenthal

Huvudman/ leg. psykolog

Mikael Jönsson

Ekonomichef/ Verksamhetschef HVB

079-340 80 33