Västerbo Academy

Västerbo har mångårig erfarenhet av vård och behandling för unga vuxna.  Med kunskap, praktiskt kunnande, evidensbaserat förfarande och omsorgsfullt relationsskapande vill vi på Västerbo nu dela med oss av vår unika metod. 

Västerbo Academy, vårt utbildningscentrum, anordnar kurspaket inom det salutogena synsättet, arbetet för att förbereda våra ungdomar för självständighet, vårt tvärprofessionella synsätt, bemötande och omsorg. 

Certifierande utbildning

Livbojen – arbetsmaterial och verktyg för samtal
Beskrivning Livbojen

Övriga utbildningar under 2024

MI – teknik, bemötande och förhållningssätt

MI med TMO som grund

MI vid Signs of Saftey

MI vid lågaffektivt bemötande

Kontakta oss

Mitt namn är Jonatan Ström, jag är utbildad socionom och sedan våren 2019 föreståndare för Västerbo Stödlägenheter. Nu tar jag ett steg till som utbildningsansvarig för Västerbo Academy. Jag har under åren utbildat mig till att undervisa inom MI och Västerbos grundmetoder.

Utöver arbetet går den mesta av tiden åt min familj och mina tre små barn. Blir det av en händelse tid över spelar jag padel eller gör något kreativt, som att måla akvarell.

Jag tog min examen 2013 och påbörjade min yrkesbana inom socialt arbete som kurator inom beroendevården och har därefter jobbat inom HVB och stödboende för unga. Att arbeta med ungdomar är fantastiskt och det är där jag funnit min plats. I vår verksamhet möter vi ungdomar med vitt skilda förutsättningar och behov. Gemensamt har de att de gör sitt bästa. Det är den mest grundläggande delen av förhållningssättet i vår verksamhet och något jag har med mig varje dag. I grunden vill de alla må bra och ha meningsfulla liv. Det är upp till oss i verksamheten att anpassa stödet utifrån den enskilda individens behov och utgå ifrån vart i livet just hen befinner sig.

Jonatan Ström

Föreståndare Stödlägenheter, Utbildningsansvarig

Annina Hohenthal

Huvudman/ leg. psykolog

Fanny Åkesson Larsson

Vik. biträdande föreståndare