Västerbo öppenvård

Öppenvården My Next Move (MNM) finns som ytterligare en länk i Västerbos vårdkedja. MNM vänder sig till ungdomar, 13-24 år, med psykosocial problematik, missbruk, trauma, självskadebeteende, samt annan psykisk ohälsa. Vi erbjuder även stöd till föräldrar och nätverk. 

Individuella behandlingsprogram utformas utifrån evidensbaserade metoder där Kognitiv beteendeterapi (KBT) och inlärningsteori utgör grunden. Hos MNM arbetar vi utifrån kommunikationsstilen MI, motiverande samtal, och använder manualbaserade program så som A-CRA/ CRAFT, DBT-inspirerat självskadeprogram, EMDR, Social färdighetsträning och anhörig/familjestöd.

Behandlingsprogrammets innehåll och omfattning planeras utifrån uppdrag, kartläggning och ungdomens behov. Hos MNM arbetar två psykologer, socionom/terapeut och präst samt behandlingsassistenter.

Kontakta oss

Jag har alltid arbetat med människor på ett eller annat sätt. Genuina möten med andra människor ger mig mening i mitt arbete. Sedan jag utexaminerades år 2001 har jag drivit ungdomsverksamhet, HVB och stödboende, undervisat på Socialhögskolan i Lund samt haft egen terapiverksamhet.. Min devis är att vi alla sitter i samma båt och brottas med liknande svårigheter i livet. De svårigheter och prövningar vi möter i livet stärker oss.

Annina Hohenthal

Huvudman/ leg. psykolog

Lena Ottosson

VD/ verksamhetschef Stödlägenheter

076-020 93 28

Mikael Jönsson

Ekonomichef/ Verksamhetschef HVB

079-340 80 33

Luna

Terapihund

Noche

Terapihund

Dave

Terapihund

Molton

Terapihund

metoder vi erbjuder

Varje individ får ett individuellt anpassat bemötande. Utifrån behov och problembild får man en flexibelt utformad behandling. Vi har möjlighet att snabbt lägga till eller ändra insatser utifrån rådande situation. Vi arbetar utifrån Livbojen – ett konkret material som bygger på BBIC och salutogenes. Detta gör att ungdomen tydligare kan se och vara delaktig i sin utvecklingsprocess.

Vi arbetar utefter kvalificerade behandlingsmetoder i en arbetsgrupp bestående av psykologer, socionomer, behandlingspedagoger, socialpedagoger, beteendevetare och terapeut. Detta gör att vi har möjlighet att erbjuda flera behandlingsmetoder utifrån ett individuellt anpassat bemötande.

läs mer om hur vi arbetar