Om oss

Sedan drygt 20 år tillbaka driver Västerbo social omsorg vård och behandling i Malmö. Västerbo inkluderar öppenvård, HVB-boenden samt stödlägenheter. Under hösten 2023 utökade vi vår verksamhet med HVB i Lund.

Västerbo erbjuder en komplett vårdkedja där varje ungdom får möjlighet till individuella lösningar, stöd och omsorg. Grunden i allt arbete inom Västerbo bygger på TMO, traumamedveten omsorg, lågaffektivt bemötande, salutogenes samt lösningsfokuserat arbete.

Västerbo erbjuder spetskompetens inom traumabehandling, motiverande samtal samt KBT.

Västerbos vision

Västerbos vision är att skapa en vårdkedja som täcker samhällets behov gällande barn, unga och familjer som lider konsekvenser av trauma, beroende och psykisk ohälsa.

Vårdkedjans olika enheter är självständiga, ingår i samma bolag och följer Västerbos värderingar, etiska riktlinjer, uppdrag och strategier.

Västerbos ambition är att fortsätta höja kvalitet och standard för omsorg och behandling inom välfärdssektorn. Många av de styrkor som Västerbo, under många år arbetat fram, ligger i tiden av de utmaningar som samhället står inför.

Västerbos vilja är att behålla den familjära anda som varit vägledande för verksamheten i över 20 år och samtidigt fortsätta att starkt driva professionalism, innovativa behandlingsformer och högkvalitativ omsorg.

Västerbos värdegrund

 • Alla människor har ett lika värde med lika rätt att finna sin unika plats i samhället,
 • Alla människor har rätt till en stabil bas för att få möjlighet att utveckla trygga relationer,
 • Västerbo ska, genom ett biopsykosocialt synsätt, tillsammans med varje ungdom inom verksamheten, finna möjlighet och lösningar för att minska lidande och öka välmående.
 • Anställda inom Västerbos verksamhet ska stöttas upp av en engagerad ledning.

Västerbos värdeord

 • Förändra Liv – vårt mål är att göra en varaktig och positiv förändring i personens liv genom omfattande stöd och resurser för dennes utveckling och välbefinnande.
 • Empowerment och Självständighet – att ge de verktyg och färdigheter de behöver för att bli självständiga, ansvarsfulla och välfungerande personer.
 • Samhällsintegrering – sträva efter att personerna kan bli aktiva, stabila och engagerade medlemmar i samhället, som upplever gemenskap och känner sig inkluderade i ett sammanhang.
 • Innovation – vi utvecklar och skapar innovativa och effektiva metoder och program inom ungdomsvård, psykisk hälsa samt missbruksvård och på så sätt sätter vi en ny standards inom detta område.

Västerbo Verksamhetsberättelse 2023

Västerbo företagsinformation

Alla bolag

  Tankar och synpunkter

  Det är viktigt för oss på Västerbo att få ta del av synpunkter, klagomål och förbättringsförslag på den verksamhet vi bedriver. I första hand har du möjlighet att vända dig till verksamhetschefer och föreståndare. Känner du att du inte får gehör för dina synpukter så har du möjlighet att kontakta oss via formuläret nedan. Du har möjighet att vara anonym.

  Om du vill kan du lämna dina kontaktuppgifter nedan. Det är helt frivilligt och inget krav.

  Genom att klicka "Skicka" så godkänner du att vi sparar dina synpunkter och eventuella kontaktuppgifter.

  metoder vi erbjuder

  Varje individ får ett individuellt anpassat bemötande. Utifrån behov och problembild får man en flexibelt utformad behandling. Vi har möjlighet att snabbt lägga till eller ändra insatser utifrån rådande situation. Vi arbetar utifrån Livbojen – ett konkret material som bygger på BBIC och salutogenes. Detta gör att ungdomen tydligare kan se och vara delaktig i sin utvecklingsprocess.

  Vi arbetar utefter kvalificerade behandlingsmetoder i en arbetsgrupp bestående av psykologer, socionomer, behandlingspedagoger, socialpedagoger, beteendevetare och terapeut. Detta gör att vi har möjlighet att erbjuda flera behandlingsmetoder utifrån ett individuellt anpassat bemötande.

  läs mer om hur vi arbetar