Om oss

Västerbo Social Omsorg är en verksamhet som riktar sig till ungdomar som av olika anledningar behöver stöd och omsorg. Vi har en gedigen erfarenhet att arbeta med ungdomar med psykosocial problematik. Vår verksamhet bygger på grundvärderingar som tar avstamp i allas lika värde och rätt att finna en plats i samhället. Vi har ett bio-psykosocialt synsätt på människan vilket också avspeglas i personalgruppen. Vi arbetar utifrån BBIC.

Vi tror på ett salutogent synsätt där människans delaktighet och vilja till mening och begriplighet underlättar utveckling mot ett självständigt vuxenblivande. Anknytningsteori och lågaffektivt bemötande är en självklar grundsten i hur vi bemöter ungdomarna. Alla våra behandlare har utbildning i TMO, traumamedveten omsorg, vilket ger bra förutsättning för god återhämtning. Västerbos personal har god kunskap inom HBTQIA+ och spetskompetens finns inom genusvetenskap.

Kontakta oss

Jag har alltid arbetat med människor på ett eller annat sätt. Genuina möten med andra människor ger mig mening i mitt arbete. Sedan jag utexaminerades år 2001 har jag drivit ungdomsverksamhet, HVB och stödboende, undervisat på Socialhögskolan i Lund samt haft egen terapiverksamhet.. Min devis är att vi alla sitter i samma båt och brottas med liknande svårigheter i livet. De svårigheter och prövningar vi möter i livet stärker oss.

Annina Hohenthal

VD, leg. psykolog

Mikael Jönsson

Verksamhetschef HVB

079-340 80 33

Lena Ottosson

Verksamhetschef Stödlägenheter/ Föreståndare öppenvården

076-020 93 28