Om oss

Sedan drygt 20 år tillbaka bedriver Västerbo Social Omsorg vård och behandling i Malmö. Västerbo inkluderar öppenvård, HVB-boenden samt stödlägenheter. Under hösten 2023 utökade vi vår verksamhet med boende i Lund.

Västerbo erbjuder en komplett vårdkedja där varje ungdo får möjlighet till individuella lösningar, stöd och omsorg. Grunden i allt arbete inom Västerbo bygger på TMO, traumamedeten omsorg, lågaffektivt bemötande, salutogenes samt lösningsfokuserat arbete.

Västerbo erbjuder spetskompetens inom traumabehandling, motiverande samtal samt KBT.

Västerbos värdegrund

 • Alla människor har ett lika värde med lika rätt att finna sin unika plats i samhället
 • Alla människor har rätt till en stabil bas för att få möjlighet att utveckla trygga relationer
 • Västerbo ska, genom ett biopsykolsocialt synsätt, tillsammans med varje ungdom inom verksamheten finna möjlighet och lösningar för att minska lidande och öka välmående.

Västerbo företagsinformation

Alla bolag

  Tankar och synpunkter

  Det är viktigt för oss på Västerbo att få ta del av synpunkter, klagomål och förbättringsförslag på den verksamhet vi bedriver. I första hand har du möjlighet att vända dig till verksamhetschefer och föreståndare. Känner du att du inte får gehör för dina synpukter så har du möjlighet att kontakta oss via formuläret nedan. Du har möjighet att vara anonym.

  Om du vill kan du lämna dina kontaktuppgifter nedan. Det är helt frivilligt och inget krav.

  Genom att klicka "Skicka" så godkänner du att vi sparar dina synpunkter och eventuella kontaktuppgifter.

  metoder vi erbjuder

  Varje individ får ett individuellt anpassat bemötande. Utifrån behov och problembild får man en flexibelt utformad behandling. Vi har möjlighet att snabbt lägga till eller ändra insatser utifrån rådande situation. Vi arbetar utifrån Livbojen – ett konkret material som bygger på BBIC och salutogenes. Detta gör att ungdomen tydligare kan se och vara delaktig i sin utvecklingsprocess.

  Vi arbetar utefter kvalificerade behandlingsmetoder i en arbetsgrupp bestående av psykologer, socionomer, behandlingspedagoger, socialpedagoger, beteendevetare och terapeut. Detta gör att vi har möjlighet att erbjuda flera behandlingsmetoder utifrån ett individuellt anpassat bemötande.

  läs mer om hur vi arbetar