Hvb-hem

Våra HVB, Slottsparken HVB,  Jöns  HVB och Agnes HVB finner ni i hjärtat av Malmö, i idylliska miljöer på Gamla Väster. Åldersgrupperna på våra HVB varierar så  att vi kan erbjuda stöd till en större målgrupp. Slottsparken tar emot pojkar och flickor 15-19 år, Jöns HVB pojkar och flickor 15-19 år och Agnes HVB  pojkar och flickor 16-20 år. Samtliga HVB bemannas dygnet runt och behandlingsarbetet tar avstamp i ett salutogent synsätt och motivationsarbete  med fokus på att förstärka faktorer som fungerar snarare än de som inte gör det. Vi arbetar aktivt med ungdomens nätverk och lägger stor vikt vid att placerade ungdomar ska ha en meningsfull sysselsättning, antingen skola eller praktik. Vi sätter också stort värde på att tillsammans med ungdomen skapa förutsättningar till hållbara och sunda relationer med familj och jämnåriga.

Under placeringens gång har ungdomarna tillgång till förutom kontaktperson på HVB, att gå i samtal hos verksamhetens psykologer och KBT- terapeuter.

våra hvb boenden

Agnes HVB

Jöns HVB

Slottsparken HVB

metoder vi erbjuder

Varje individ får ett individuellt anpassat bemötande. Utifrån behov och problembild får man en flexibelt utformad behandling. Vi har möjlighet att snabbt lägga till eller ändra insatser utifrån rådande situation. Vi arbetar utifrån Livbojen – ett konkret material som bygger på BBIC och salutogenes. Detta gör att ungdomen tydligare kan se och vara delaktig i sin utvecklingsprocess.

Vi arbetar utefter kvalificerade behandlingsmetoder i en arbetsgrupp bestående av psykologer, socionomer, behandlingspedagoger, socialpedagoger, beteendevetare och terapeut. Detta gör att vi har möjlighet att erbjuda flera behandlingsmetoder utifrån ett individuellt anpassat bemötande.

läs mer om hur vi arbetar