Stödlägenheter

Västerbo Stödlägenheter är en stödboendeverksamhet med egna lägenheter i
Malmö för ungdomar och unga vuxna.

Vi tar emot ungdomar mellan 16-20 år som lever i en otillfredsställande
hemsituation eller som av andra skäl är i behov av ett eget boende med stöd av
vuxna samt ungdomar vilka tidigare varit placerade för social problematik.

Stödet är individanpassat och innehåller social färdighetsträning, ADL, stöd med
skola eller annan sysselsättning samt stöd i kontakt med myndigheter. Alla
ungdomar har kontaktperson med regelbundna hembesök och tillgänglig personal
dygnet runt. Det finns även möjlighet till psykologsamtal.

Vi använder fr.a. MI och lågaffektivt bemötande som förhållningssätt i arbetet med
ungdomar. Vår teoretiska utgångspunkter baseras på systemteori, salutogenes och
kasam. Som grund och ett komplement till vårdplan och genomförandeplan
använder vi materialet Livbojen, en manual för vårt arbete med ungdomarna som
utgår från BBIC och är framtaget av Västerbo social omsorg.

Genom personalens engagemang och kompetens samt lägenheter inredda med
omsorg vill vi att alla ungdomar som kommer till oss ska känna sig välkomna,
trygga och värdefulla. Med det som utgångspunkt är målet att förbereda den unge
för ett självständigt liv utifrån individuella förutsättningar.

Varmt välkomna att kontakta Västerbo Stödlägenheter för ett besök!

Kontakta oss

Mitt namn är Jonatan Ström, jag är utbildad socionom och sedan våren 2019 föreståndare för Västerbo Stödlägenheter. Utöver arbetet går den mesta av tiden åt min familj och mina tre små barn. Blir det av en händelse tid över spelar jag padel eller gör något kreativt, som att måla akvarell.

Jag tog min examen 2013 och påbörjade min yrkesbana inom socialt arbete som kurator inom beroendevården och har därefter jobbat inom HVB och stödboende för unga. Att arbeta med ungdomar är fantastiskt och det är där jag funnit min plats. I vår verksamhet möter vi ungdomar med vitt skilda förutsättningar och behov. Gemensamt har de att de gör sitt bästa. Det är den mest grundläggande delen av förhållningssättet i vår verksamhet och något jag har med mig varje dag. I grunden vill de alla må bra och ha meningsfulla liv. Det är upp till oss i verksamheten att anpassa stödet utifrån den enskilda individens behov och utgå ifrån vart i livet just hen befinner sig.

Jonatan Ström

Föreståndare Stödlägenheter

Lina Andersson

Biträdande föreståndare

Lina Pernius

Behandlingsassistent/ Behandlingspedagog

Caroline Nilsson

Behandlingsassistent/ socionom

Kia Salmela

Behandlingsassistent

072-145 89 21

Ebba Kronstam

Behandlingsassistent

Cherinda Swedin

Behandlingsassistent

Lena Ottosson

Verksamhetschef Stödlägenheter/ Föreståndare öppenvården

076-020 93 28

metoder vi erbjuder

Varje individ får ett individuellt anpassat bemötande. Utifrån behov och problembild får man en flexibelt utformad behandling. Vi har möjlighet att snabbt lägga till eller ändra insatser utifrån rådande situation. Vi arbetar utifrån Livbojen – ett konkret material som bygger på BBIC och salutogenes. Detta gör att ungdomen tydligare kan se och vara delaktig i sin utvecklingsprocess.

Vi arbetar utefter kvalificerade behandlingsmetoder i en arbetsgrupp bestående av psykologer, socionomer, behandlingspedagoger, socialpedagoger, beteendevetare och terapeut. Detta gör att vi har möjlighet att erbjuda flera behandlingsmetoder utifrån ett individuellt anpassat bemötande.

läs mer om hur vi arbetar