Familjehem och jourhem

Välkommen till Västerbo familjehemsvård. Vi rekryterar, utreder och handleder våra familjer från början till slut.
Hos oss finner du jourhem, konsulentstödda familjehem, förstärka familjehem samt kraftigt förstärkta familjehem. Vi finns på flertalet orter i Sverige.

Varför behövs familjehem?

Många barn och ungdomar behöver en ”extra” familj, under en kortare eller längre tid. Det finns olika anledningar till att ett barn/ ungdom blir placerad. Kanske finns det brist i omsorg, att ursprungsfamiljen har svårt att ta hand om barnet, ibland beror det på problematik och svårigheter hos vårdnadshavare. Det kan också vara så att barnet/ ungdomen har ett utmanande beteende som ursprungsfamiljen har svårigheter att hantera.

För att vara ett familjehem behöver du inte vara perfekt! Det viktiga är att du kan erbjuda ett tryggt hem med en eller två trygga vuxna och som förmår att ge ett barn/ungdom stabilitet och en möjlighet att utvecklas efter sin förmåga. En möjlighet att få växa under goda förhållanden.

Västerbo familjehems huvudsakliga uppgift är att rekrytera, utreda och handleda våra familjer samt vara ett komplement till den kommunala familjehemsvården.

Intresseanmälan

Vad innebär de olika formerna av familjehem?

Konsulentstödd familjehemsvård

Att vara ett familjehem med konsulentstöd inom Västerbo innebär att du/ni träffar våra engagerade konsulenter för utredning, utbildning, handledning och stöd. Din konsulent finns tillgänglig dygnet runt och är socionom med lång erfarenhet att uppdrag inom familjehemsvård.

 • Kontinuerligt stöd av familjehemskonsulent dygnet runt,
 • Handledning och utbildning,
 • Arvode och omkostnadsbidrag,
 • Nätverksträffar med andra familjehem.

Konsulenten har som uppgift att se lösningar och tillsammans med familjehemmet hitta strategier och verktyg som kan vara behjälpliga i att nå uppsatta mål.
Våra konsulenter träffar kontinuerligt familjehemmen för att ge dem stöd och vägledning i pågående uppdrag. Utöver stöd av konsulent träffas fler familjehem tillsammans personal kontinuerligt för familjehemsträffar, utbildning och information.

Förstärkt familjehem

I ett förstärkt familjehem tar du/ni emot ett barn med extra stora behov. För att bli förstärkt familjehem ska du ha varit familjehem tidigare eller ha erfarenhet av att arbeta professionellt med vård och behandling av barn och unga.

Kraftigt förstärkt familjehem

Att placera någon i ett kraftigt förstärkt familjehem innebär att den unge av socialtjänsten har bedömts vara i behov av ett större stöd i sin vardag än det som vanligen ges av ett familjehem. Den unge kan vara placerad under en längre eller kortare tid och den insats som det kraftigt förstärkta familjehemmet ger är även det större än vid en familjehemsplacering. För att ha goda förutsättningar för en lyckad placering ställs det speciella krav på familjehemmet. Nedanstående krav måste uppfyllas för att våra familjehem bedöms klara av dessa placeringar:

 • Minst en person i hushållet måste vara hemma på heltid för att vara tillgänglig för den unge. 
 • Tidigare erfarenhet av jour- eller familjehemsplaceringar är ett grundläggande krav.
 • Familjehemmet får som mest ha två placeringar samtidigt för att kunna ge det utökade stödet till den unge.
 • I familjen får inga barn under 3 år finnas till skydd för barnet samt för att minska risken för sammanbrott.
 • Familjerna har ett extra stort tålamod, engagemang och känslomässigt utrymme för den unge, men även för övriga minderåriga i familjen.

Vilket stöd får du av Västerbo som förstärkt/ kraftigt förstärkt familjehem?

 • Kontinuerligt stöd av familjehemskonsulent dygnet runt,
 • Handledning och utbildning,
 • Stöd från Västerbos tvärprofessionella team av leg. Psykolog, KBT-terapeut, leg. Arbetsterapeut samt familjebehandlare och ungdomscoach,
 • Utökat arvode samt omkostnadsbidrag,
 • Nätverksträffar med andra familjehem.

Kontakta oss

Miriam Harivandy

Föreståndare Familjehemsvård

Lena Ottosson

VD/ verksamhetschef Stödlägenheter

076-020 93 28

Tina Espe

Leg. arbetsterapeut

076 535 65 69

Mikael Jönsson

Ekonomichef/ Verksamhetschef HVB

079-340 80 33

Annina Hohenthal

Huvudman/ leg. psykolog