Livbojen

Salutogenes

Livbojen vänder sig till den unge som är i processen att börja leva på egen hand. Livbojen utgår ifrån salutogenes och behandlar frisk och hälsofaktorer som är viktiga för att man ska kunna ha en god psykisk hälsa och påskynda tillfrisknande om man är sjuk. Vi kan enkelt förklara salutogenes som de faktorer som får oss att må bra, varje dag, men som inte räknas som ”medicin”. Livbojen utgår ifrån sex livsområden: Identitet, utveckling och värden, Kropp och hälsa, Relationer, nätverk och ensamhet, Utbildning och arbete, Självständighet och vardag samt Sociala kompetenser och arenor. Det gemensamma arbetet syftar till att stötta ungdomen i de mål hen har för sig själv och vara till hjälp för att veta om ungdomen upplever att hen är på väg i den riktning hen önskar gå. 

metoder vi erbjuder

Varje individ får ett individuellt anpassat bemötande. Utifrån behov och problembild får man en flexibelt utformad behandling. Vi har möjlighet att snabbt lägga till eller ändra insatser utifrån rådande situation. Vi arbetar utifrån Livbojen – ett konkret material som bygger på BBIC och salutogenes. Detta gör att ungdomen tydligare kan se och vara delaktig i sin utvecklingsprocess.

Vi arbetar utefter kvalificerade behandlingsmetoder i en arbetsgrupp bestående av psykologer, socionomer, behandlingspedagoger, socialpedagoger, beteendevetare och terapeut. Detta gör att vi har möjlighet att erbjuda flera behandlingsmetoder utifrån ett individuellt anpassat bemötande.

läs mer om hur vi arbetar

Erbjuds för

Västerbo öppenvård

Erbjuds för

Västerbo öppenvård

Erbjuds för

Hvb-hem