Yoga/ meditation/mindfulness

Något för alla

Yoga, meditation och mindfulness är för alla – unga som gamla! Regelbundet utövande av yoga och meditation ger många positiva effekter. Vi övar upp vårt tålamod, blir mer lyhörda för oss själva och andra och kan bygga upp en inre trygghet.

 • Skapa lugn både mentalt och fysiskt
 • Minska stress
 • Förbättra sömn
 • Öka kroppsmedvetenheten
 • Stärka självförtroendet
 • Bli stabilare och gladare
 • Ge en smidigare och rörligare kropp
 • Stärka kroppens muskler och leder
 • Förebygga skador
 • Öka fokus
 • Öka koncentrationsförmåga
 • Öka cirkulationen i kroppen

metoder vi erbjuder

Varje individ får ett individuellt anpassat bemötande. Utifrån behov och problembild får man en flexibelt utformad behandling. Vi har möjlighet att snabbt lägga till eller ändra insatser utifrån rådande situation. Vi arbetar utifrån Livbojen – ett konkret material som bygger på BBIC och salutogenes. Detta gör att ungdomen tydligare kan se och vara delaktig i sin utvecklingsprocess.

Vi arbetar utefter kvalificerade behandlingsmetoder i en arbetsgrupp bestående av psykologer, socionomer, behandlingspedagoger, socialpedagoger, beteendevetare och terapeut. Detta gör att vi har möjlighet att erbjuda flera behandlingsmetoder utifrån ett individuellt anpassat bemötande.

läs mer om hur vi arbetar

Erbjuds för

Västerbo öppenvård

Erbjuds för

Västerbo öppenvård

Erbjuds för

Hvb-hem