Familjesamtal/ nätverksarbete

Helhetsperspektiv

Då en ungdom blir placerad finnas det möjlighet för hela familjen att mötas i samtal under ledning av psykolog, terapeut eller präst. Samtalen utgår ifrån de målsättningar som uppdragsgivaren och familjen har kommit överens om. Teman så som kommunikation, att vara förälder på avstånd, frigörelse och beteendeförändring kan vara några av de ämnen som vi arbetar med tillsammans med familjen. 

Många av ungdomarna boende inom Västerbo Social Omsorg har flertalet professionella kontakter att förhålla sig till. Med ungdomens och vårdnadshavares samtycke bjuder vi in till nätverksmöten för att strukturera dagens situation och de gemensamma målsättningarna.

metoder vi erbjuder

Varje individ får ett individuellt anpassat bemötande. Utifrån behov och problembild får man en flexibelt utformad behandling. Vi har möjlighet att snabbt lägga till eller ändra insatser utifrån rådande situation. Vi arbetar utifrån Livbojen – ett konkret material som bygger på BBIC och salutogenes. Detta gör att ungdomen tydligare kan se och vara delaktig i sin utvecklingsprocess.

Vi arbetar utefter kvalificerade behandlingsmetoder i en arbetsgrupp bestående av psykologer, socionomer, behandlingspedagoger, socialpedagoger, beteendevetare och terapeut. Detta gör att vi har möjlighet att erbjuda flera behandlingsmetoder utifrån ett individuellt anpassat bemötande.

läs mer om hur vi arbetar

Erbjuds för

Västerbo öppenvård

Erbjuds för

Västerbo öppenvård

Erbjuds för

Hvb-hem