Arendalagårdens HVB

Start i september 2023

Arendalagårdens HVB (hem för vård och boende) är ett ungdomsboende i en trygg och idyllisk miljö med lantlig omgivning. Arendalagården har ett utökat tillstånd vilket innebr att vi tar emot flickor och pojkar , 15-19 år med psykolsocial problematik, relationssvårigheter, psykisk ohälsa, begynnande kriminaitet och droganvändning.

Genom ett gediget behandlingsupplägg med tillgång till personal dygnet runt möjliggör att ungdomen lyckas bryta med destuktiva beteendemönster och skapa positiva vardagsrutiner.

Arendalagården har psykologer med inriktning på trauma samt KBT-terapeut. Behandlingsarbetet utgår från TMO, salutogenes och lågaffektivt bemötande. Personalen arbetar relationsskapande och strukturerat utifrån varje ungdoms behov.

Varmt välkommen att kontakta Arendalagårdens HVB för ett besök.

Vi som finns på plats

Jag heter Katja Jonsson och är föreståndare på Arendalagårdens HVB.

Jag har en mångfacetterad arbetslivserfarenhet, främst utanför Sveriges gränser. Jag har testat allt från att driva pittoreska campingplatser till att leda större arbetsgrupper inom detaljhandeln. På ett eller annat sätt har jag alltid arbetat med människor, vilket också är mitt kall! År 2014 valde jag därför att sadla om och utbilda mig inom socialt arbete på universitetsnivå. Ett val som jag absolut inte ångrar!

Jag är tacksam för de ungdomar som kommer till oss. Varje dag bär med sig nya lärdomar och om vi står kvar i uppförsbacken, sker något magiskt hos och i varje ungdom. Den förändringsprocessen är värd allt!

Utanför arbetstid tränar jag crossfit, utövar yoga och umgås med nära & kära. Sedan älskar jag att dansa!

Katja Jonsson

Föreståndare Agnes HVB/ Arendalagårdens HVB

Annina Hohenthal

Huvudman/ leg. psykolog

Lena Ottosson

VD/ verksamhetschef Stödlägenheter

076-020 93 28

Mikael Jönsson

Ekonomichef/ Verksamhetschef HVB

079-340 80 33

metoder vi erbjuder

Varje individ får ett individuellt anpassat bemötande. Utifrån behov och problembild får man en flexibelt utformad behandling. Vi har möjlighet att snabbt lägga till eller ändra insatser utifrån rådande situation. Vi arbetar utifrån Livbojen – ett konkret material som bygger på BBIC och salutogenes. Detta gör att ungdomen tydligare kan se och vara delaktig i sin utvecklingsprocess.

Vi arbetar utefter kvalificerade behandlingsmetoder i en arbetsgrupp bestående av psykologer, socionomer, behandlingspedagoger, socialpedagoger, beteendevetare och terapeut. Detta gör att vi har möjlighet att erbjuda flera behandlingsmetoder utifrån ett individuellt anpassat bemötande.

läs mer om hur vi arbetar

våra andra hvb boenden

Agnes HVB

Jöns HVB

Slottsparken HVB