Visa karta

Jöns HVB Jöns filsgatan 4
211 33 Malmö

Apotek Lejonet Stortorget 8
Malmö

Västerbo Social Omsorg Stora Nygatan 59
211 37 Malmö

Ica Nära – Gamla Väster Engelbrektsgatan 15
211 33 Malmö

Kronans Apotek Kronans Apotek Stora Nygatan
Malmö

Jöns HVB

Jöns HVB är ett ungdomsboende på Gamla Väster i Malmö. Vi tar emot ungdomar, pojkar och flickor mellan 15-19 år med psykosocial problematik, relationssvårigheter, psykisk ohälsa, bristande självkänsla, emotionell obalans och dylikt. 

Vår behandling är individanpassad och innehåller kognitiv psykoterapi, familjearbete, massageterapi, motivationssamtal och vardagspedagogik med ADL samt social färdighetsträning. Sysselsättning är antingen skola/utbildning eller praktik/arbete. Vi samarbetar med ett flertal skolor i Malmö med omnejd. 

Vårt mål är att den unge under behandlingstiden ska utvecklas till en självständig, trygg och ansvarstagande individ.

Varmt välkomna att kontakta Jöns HVB för ett besök.
Telefonnummer till Jöns HVB: 0709 239 293

Vi som finns på plats

Helena Björnstedt

Föreståndare Agnes HVB/ Jöns HVB

AnnaCarin Richardsson

Samordnare

Henrik Andersson

Behandlingsassistent

Mustafa Hiba

Behandlingsassistent

Suraya Nazhat

Behandlingsassistent

Helena Vuksic

Behandlingsassistent

metoder vi erbjuder

Varje individ får ett individuellt anpassat bemötande. Utifrån behov och problembild får man en flexibelt utformad behandling. Vi har möjlighet att snabbt lägga till eller ändra insatser utifrån rådande situation. Vi arbetar utifrån Livbojen – ett konkret material som bygger på BBIC och salutogenes. Detta gör att ungdomen tydligare kan se och vara delaktig i sin utvecklingsprocess.

Vi arbetar utefter kvalificerade behandlingsmetoder i en arbetsgrupp bestående av psykologer, socionomer, behandlingspedagoger, socialpedagoger, beteendevetare och terapeut. Detta gör att vi har möjlighet att erbjuda flera behandlingsmetoder utifrån ett individuellt anpassat bemötande.

läs mer om hur vi arbetar

våra andra hvb boenden

Agnes HVB

Slottsparken HVB

Arendalagårdens HVB